Cieľom projektu je posilniť skupinu aktívnych rómskych žien, ktoré v minulosti čelili porušovaniu ľudských práv a rozvinúť ich zručnosti tak, aby dokázali aktívne presadzovať dodržiavanie práv iných rómskych žien vo svojom okolí. V rámci projektu budeme dlhodobo spolupracovať so skupinou aktívnych rómskych žien a pomôžeme im vybudovať neformálnu skupinu, ktoré uskutočňujú svoje vlastné aktivity na ochranu práv rómskych žien na miestnej úrovni. Projekt zároveň zvýši priame zaangažovanie rómskych žien v našej mimovládnej organizácii a umožní nám zamestnať jednu rómsku ženu na plný úväzok.

Projekt je realizovaný v období od 1. novembra 2014 do 31. augusta 2018 vďaka finančnej podpore Nadácie žien Filia, Hamburg.