Cieľom projektu je zvýšiť úroveň vzdelávania v oblasti ochrany ľudských práv menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva medzi mladými ľuďmi a prispieť k ich väčšej osobnej angažovanosti v oblasti ochrany ľudských práv týchto skupín obyvateľstva vo svojom okolí.

Spoločne s partnerskými organizáciami projektu, ktorými sú ľudskoprávne organizácie Fenestra a OZ Pomocná ruka, chceme ponúknuť mladým ľuďom priestor na diskusiu o ľudských právach a sprostredkovať im odkaz, že ľudské práva sú pre všetkých. Chceme im tiež ukázať, ako môžu realizovať svoje vlastné aktivity na ochranu ľudských práv vo svojom okolí a ponúknuť im možnosť dobrovoľníckej práce v našich organizáciách.

Projekt bol realizovaný v období od 1. júla 2014 do 31. októbra 2015.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien.