Týmto projektom chceme šíriť pozitívne príbehy Rómov a Rómiek, ktorí sa s našou podporou bránili porušovaniu svojich práv a inšpirovať iné znevýhodnené osoby k tomu, aby sa mu taktiež aktívne bránili.

Rómovia a Rómky na Slovensku čelia prejavom rasovej diskriminácie a riziku nezákonného policajného násilia. Poškodené osoby sa v dôsledku rôznych bariér (najmä nedôvera v inštitúcie, dĺžka právnych konaní, kvalita rozhodovania riešených prípadov, nedostatok informácií) len zriedka aktívne domáhajú svojich práv. Cieľom tohto projektu je šíriť pozitívne príbehy Rómov a Rómiek, ktorí sa s našou podporou bránili porušovaniu svojich práv a inšpirovať iné znevýhodnené osoby k tomu, aby sa mu taktiež aktívne bránili. Zvýšený počet riešených prípadov je predpokladom zlepšovania prístupu k spravodlivosti v tejto oblasti. Príbehy budeme šíriť prostredníctvom sociálnych sietí. 

Projekt zároveň posilňuje naše kapacity pri zabezpečovaní bezplatného právneho zastupovania Rómov a Rómiek v prípadoch porušovania ich ľudských práv.

Projekt realizujeme v období od 1. mája do 31. decembra 2021.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Poradňa pre občianske a ľudské práva.