Projekt nám umožňuje pokračovať v právnom riešení prípadov diskriminácie a policajného násilia voči Rómom a Rómkam, ktoré už prebiehajú na domácich súdoch a pred medzinárodnými inštitúciami (Európsky súd pre ľudské práva, výbory OSN).

V nadväznosti na dosiahnuté súdne rozhodnutia ďalej presadzujeme, aby si zodpovedné štátne inštitúcie uvedomovali svoju pozitívnu povinnosť predchádzať porušovaniu ľudských práv rómskej menšiny a prijímali v tomto smere potrebné opatrenia. Poukazujeme na problémy diskriminácie v prístupe k zamestnaniu, službám a zdravotnej starostlivosti, diskrimináciu rómskych detí vo vzdelávaní aj pretrvávajúcu policajnú brutalitu.

V rámci projektu tiež ďalej rozvíjame spoluprácu so skupinou rómskych aktivistiek a podporujeme ich vlastné iniciatívy na ochranu ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku. Prehĺbujeme tiež našu spoluprácu s Rómami a Rómkami, ktorí sa s našou podporou bránili alebo bránia diskriminácii či inému porušovaniu svojich práv. Veríme, že ich úsilie môže inšpirovať iných Rómov a Rómky na Slovensku k tomu, aby sa v čoraz väčšej miere aktívne zasadzovali za svoje práva.

Projekt realizujeme v období od 1. apríla 2020 do 31. marca 2022 vďaka finančnej podpore nadácie Open Society Foundations.