Koncom apríla bude slovenská vláda na zasadnutí Výboru OSN proti mučeniu v Ženeve hovoriť o tom, aký pokrok urobila za ostatné roky smerom k dôslednejšiemu ochrane nás všetkých pred mučením a iným krutým, neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním. Zaväzuje ju k tomu Dohovor proti mučeniu.

Výboru sme preto dnes zaslali našu správu, v ktorej ho upozorňujeme na nedostatky v tejto oblasti a ktoré sa obzvlášť dotýkajú rómskej menšiny:

Medzi prejavy krutého a neľudského zaobchádzania, ktoré Dohovor zakazuje, patria aj násilné sterilizácie. Výbor túto otázku na Slovensku preto dlhodobo sleduje. Na našej správe ho informujeme, že aj napriek pokroku, ktorý v tomto smere vláda v posledných rokoch urobila – odškodňovací zákon, ktorý by priniesol násilne sterilizovaným rómskym ženám spravodlivosť, stále nebol prijatý.

Ďalším vážnym problémom, na ktorý Výbor slovenskú vládu už v minulosti upozornil, je aj policajné násilie a nedostatky v jeho vyšetrovaní. Na základe nášho monitoringu, nami právne riešených prípadov aj viacerých dosiahnutých rozsudkov Európskeho súdu v Štrasburgu ho preto informujeme, že tieto problémy pretrvávajú a majú podľa nás hlboký systémový charakter.