Spolu s Amnesty International Slovensko a Európskym centrom pre práva Rómov sme sa listom obrátili na ministra vnútra SR a vyzvali ho k tomu, aby presadzoval opatrenia na skvalitnenie vyšetrovania prípadov policajného násilia voči Rómom a Rómkam a na ich celkovú prevenciu.

Vyšetrovanie policajného násilia zo strany policajnej inšpekcie má podľa nás dlhodobo vážne nedostatky, čo v ostatných rokoch potvrdil svojimi rozsudkami aj v nami vedených prípadoch Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu – napríklad v prípade nami zastupovaných dvoch poškodených Rómov z Moldavy nad Bodvou. Súčasný stav si od ministra vnútra žiada ráznu reakciu.

Policajná inšpekcia musí byť schopná každý prípad možného policajného násilia vyšetriť naozaj dôkladne a bez prieťahov. Tieto prípady by už nemali končiť na súde v Štrasburgu. Ľudia, ktorí čelia policajnému násiliu vrátane Rómov a Rómok – musia byť schopní domôcť sa spravodlivosti prostredníctvom inštitúcií na Slovensku.

Našu výzvu si môžete prečítať tu: https://poradna-prava.sk/spravy-instituciam/