V týchto dňoch sme sa obrátili na ministra spravodlivosti a vyzvali ho k tomu, aby zo svojej pozície usiloval o zabezpečenie spravodlivosti pre násilne sterilizované rómske ženy.

Našou výzvou reagujeme predovšetkým na skutočnosť, že návrh odškodňovacieho zákona v tejto veci bol ako poslanecký návrh predložený na rokovanie aktuálnej schôdze parlamentu. Ministra žiadame o to, aby sa zasadil za schválenie predloženého zákona a aby jeho schválenie svojím stanoviskom podporila vláda SR.

Zároveň však poukazujeme na to, že aktuálne predložený návrh zákona má podstatné nedostatky, ktoré musia byť v rámci rokovania parlamentu o ňom – odstránené.

Našu výzvu si môžete prečítať tu: https://poradna-prava.sk/spravy-instituciam/

Situáciu budeme ďalej pozorne sledovať a budeme sa ďalej usilovať o to, aby sa násilne sterilizované rómske ženy na Slovensku konečne domohli spravodlivosti.