V týchto dňoch sme sa v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva listom obrátili na Európsku komisiu a vyzvali sme ju k tomu, aby zasiahla proti rozširovaniu segregovaných rómskych škôl s dvojzmennou prevádzkou. Toto riešenie vlády je podľa nás v rozpore s právom EÚ a aj nami dosiahnutými rozsudkami Najvyššieho súdu.

Osobitne poukazujeme na to, že vláda chce ďalšie rozširovanie segregovaných rómskych škôl zabezpečiť z peňazí EÚ z Plánu obnovy a odolnosti. Európsku komisiu preto žiadame o to, aby zabránila vynakladaniu finančných prostriedkov EÚ na opatrenia, ktoré povedú k ďalšiemu prehlbovaniu segregáciu rómskych detí vo vzdelávaní.

Veríme, že Európska komisia bude konať a komunikovať vláde potrebu iných riešení. Vláda musí prísť s komplexnými opatreniami, ktoré povedú k desegregácií rómskych škôl v blízkosti vylúčených rómskych komunít. Touto cestou sa dosiahne aj odstránenie problému dvojzmennej prevádzky na nich.  

List si môžete prečítať na tomto mieste.