12. júna 2023 sme sa stretli s poslancami a poslankyňami Národnej rady SR, aby sme prerokovali možné pripomienky k návrhu zákona o odškodnení nezákonne sterilizovaných žien, ktorý bol už schválený v prvom čítaní.

Naše zásadné výhrady k návrhu zákona sú nasledovné:

  • navrhujeme, aby o odškodnení rozhodovalo Ministerstvo spravodlivosti SR, a nie Ministerstvo zdravotníctva SR,
  • navýšenie sumy odškodnenia z 5 000 € aspoň na 10 000€
  • zriadenie multidisciplinárnej komisie, ktorá by ministerstvu poskytovala podporu pri rozhodovaní o žiadostiach poškodených žien
  • pri rozhodovaní je potrené zamerať sa nie na to či existuje podpis na žiadosti, ale na okolnosti, za ktorých bol udelený a či mu predchádzalo poučenie.

Okrem neformálneho pracovného stretnutia sme sa spoločne s nezákonne sterilizovanými ženami zúčastnili aj zasadnutia parlamentných výborov pre zdravotníctvo a výboru pre ľudské práva, ktoré zákon prerokovávali.

Veríme, že príslušné parlamentné výbory aj poslanci a poslankyne naše pripomienky zohľadnia a že sa ešte premietnu do návrhu zákona, ktorý tak prinesie spravodlivosť pre čo najširší okruh poškodených žien.