18. apríla 2023 sme sa sa ako laureát ocenenia Roma spirit 2022 v kategórii Čin roka zúčastnili viacerých srdečných pracovných stretnutí, na ktorých sme mali možnosť hovoriť o našej práci pri presadzovaní práv Rómov a Rómok na Slovensku.

Na pozvanie pani Veľvyslankyne Holandského kráľovstva na Slovensku Gabrielly Sancisi sme sa spoločne s ďalšími laureátmi ocenenia zúčastnili slávnostného obeda, kde sme mali možnosť stretnúť zástupcov a zástupkyne diplomatického zboru a rôznych inštitúcií. Okrem iných sme mali možnosť hovoriť o situácii rómskej menšiny, zvlášť rómskych žien a detí s pánom veľvyslancom USA na Slovensku Gautamom Ranom.

V Prezidentskom paláci nás prijala pani prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá ocenila obdivuhodnú vytrvalosť ocenených a schopnosť vidieť v tom druhom predovšetkým človeka. Vyzvala nás, aby sme pokračovali v našej práci a nevzdávali to, keďže vylučovanie a nenávisť máme šancu poraziť len ak budeme spoločne rozširovať priestor ľudskosti a solidarity.

Bola taktiež skvelé stretnúť ostatných laureátov ocenenia a finalistova stráviť s nimi v Bratislave príjemný deň.

Ďakujeme za pozvanie a zorganizovanie všetkých stretnutí tímu Roma Spirit.

Fotografie: Poradňa a Roma Spirit