17. júna 2024 sme Luníku IX v Košiciach vzdelávali pracovníčky a pracovníka z MVO – Karpatská nadácia a ETP Slovensko – v oblasti ochrany pred diskrimináciou.

Boli sme oslovení potom, ako ich zamestnankyne spoločne so skupinou rómskych žien odmietli nedávno obslúžiť v jednej reštaurácii blízko Luníka IX v Košiciach. Prejavili záujem dozvedieť sa viac o tom, čo je diskriminácia a ako sa jej brániť.

Hovorili sme spolu o tom:

  • Čo je diskriminácia a ako ju upravuje náš antidiskriminačný zákon
  • V akých oblastiach sa môžeme s diskrimináciou stretnúť
  • Ako odhaliť, dokazovať a brániť sa diskriminácii
  • Aké prípady diskriminácie sme v Poradni riešili a s akým výsledkom

Ďakujeme účastníčkam a účastníkovi vzdelávania za prejavený záujem o tému diskriminácie. Veríme, že získané informácie budú vedieť uplatniť aj v praxi, pri pomoci a podpore ich klientov a klientok z rómskych komunít.