Začiatkom decembra sme sa spoločne so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva stretli so zástupcami záchrannej služby v Košiciach a diskutovali s nimi o nami dokumentovaných diskriminačných prejavoch voči rómskej menšine. Počas našich monitoringov v marginalizovaných rómskych komunitách Svinia, Jarovnice, Hermanovce sa nám Rómky a Rómovia sťažovali, že personál záchrannej služby odmieta prísť priamo k pacientom a pacientkam do vylúčených rómskych komunít. Zastanú na začiatku komunity a chorí ľudia alebo rodiace ženy musia prísť sami do vozidla.

Na základe zistených diskriminačných praktík sme podali podnet na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré spoločne s nami toto stretnutie iniciovalo.

Pozitívne vnímame, že záchranná služba naše pozvanie na stretnutie prijala a mnohé nami tvrdené skutočnosti nepoprela.

Veríme, že aj diskusia na stretnutí prispeje k vykonaniu potrebných zmien a diskriminačná prax záchrannej služby voči rómskemu obyvateľstvu zanikne. Budeme naďalej monitorovať, či v komunitách došlo k potrebným zmenám praxe, na ktorú sme poukazovali.