21. júna 2024 sme sa stretli s ministrom školstva Tomášom Druckerom, aby sme spolu hovorili o potrebných opatreniach na odstránenie segregácie a iných prejavov diskriminácie rómskych detí v slovenskom školstve.

Stretnutie do veľkej miery podnietili viaceré významné súdne rozhodnutia o segregácii rómskych detí, ktoré sme v ostatných rokoch dosiahli. Viaceré z nich smerovali proti štátu v zastúpení ministerstvom školstva. Súdy v konkrétnych prípadoch potvrdili pochybenia a nečinnosť ministerstva v tejto oblasti.

Na stretnutí sme poukázali na podľa nás dvojaký prístup ministerstva, ktoré navonok verejne deklaruje potrebu odstraňovať segregáciu. No v nami vedených súdnych konaniach svoju zodpovednosť v tejto oblasti dlhodobo odmietalo. Veríme, že ministerstvo tento svoj prístup zmení.

Minister nám okrem iného predstavil plánované kroky ministerstva, ktoré majú smerovať k potieraniu segregácie vo vzdelávaní. Je to predovšetkým plánovaný národný projekt, prostredníctvom ktorého sa majú realizovať pilotné desegregačné plány v 12-15 vybraných lokalitách.

Iniciatívu ministerstva vnímame pozitívne, no na účinné potieranie segregácie je podľa nás v súčasnosti potrebné vyvinúť podstatne väčšie úsilie. Pretože je prítomná naozaj v mnohých lokalitách a jej riešenia sú postupne čoraz komplikovanejšie a náročnejšie na financovanie.

Kroky ministerstva budeme ďalej pozorne sledovať a ďalej budeme presadzovať účinné opatrenia na to, aby sa rómske deti mohli vzdelávať spolu s deťmi z majority bez segregácie.