Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok 29. apríla 2022 v Košiciach prijala zástupcu a zástupkyňu mimovládnej organizácie Poradňa pre občianske a ľudské práva spoločne so skupinou násilne sterilizovaných rómskych žien a vyjadrila tak podporu ich dlhoročnému úsiliu o dosiahnutie spravodlivosti. Slovensko sa s praxou násilných sterilizácii doposiaľ v plnej miere nevyrovnalo. Minulý rok v novembri sa vláda SR za túto nezákonnú prax ženám ospravedlnila, zodpovedné štátne inštitúcie však stále hľadajú spôsob ako poškodené ženy odškodniť. Prezidentka toto úsilie vlády podporuje.

Poškodené rómske ženy na stretnutí s pani prezidentkou zdieľali svoju skúsenosť a následky, ktoré im vykonane nezákonnej sterilizácie spôsobilo. Spoločne s rómskymi ženami presadzuje potrebu odškodnenia poškodených žien aj naša mimovládna organizácia – Poradňa pre občianske a ľudské práva (Poradňa), ktorej zástupkyňa a zástupca sa spoločne so ženami stretnutia tiež zúčastnili.   

Prezidentka tiež ocenila, že vláda priznala existenciu praxe nezákonných sterilizácií, ospravedlnila sa za ňu a hľadá spôsob ako ju odškodniť. Uviedla, že podporuje toto úsilie, ktoré je pre ňu známkou vyspelosti a úcty k najzákladnejšej hodnote rešpektu života a ľudskej dôstojnosti každého človeka.

Podľa pani prezidentky práve angažovanosť poškodených rómskych žien, ich vzájomná podpora a schopnosť nájsť silu prehovoriť o bolestivom zákroku do tela i duše v kontexte toho, že vám väčšina ľudí neverí, je kľúčové vo veľmi dlhom, takmer 20 ročnom, procese domáhania sa spravodlivosti.

„Páčilo sa nám, že sa s nami pani prezidentka stretla a že nás ako ženy pochopila. My bojujeme už viac ako 18 rokov o odškodnenie a veríme, že sa toho čo najskôr dočkáme.“

povedala po stretnutí pani Kristína, jedna z násilne sterilizovaných rómskych žien.

„Prezidentka prijatím nezákonne sterilizovaných žien vyslala jasný signál, že sa ako spoločnosť musíme konečne s touto praxou vyrovnať. V tomto smere považujem za kľúčové, aby deklarovaná snaha vlády o odškodnenie poškodených žien neostala len pri diskusiách a hľadaní vhodného spôsobu. Je potrebné, aby vláda a parlament konečne konali a prijali účinné opatrenia na vládnej alebo legislatívnej úrovni, ktoré odškodnenie žien umožnia,“

povedala Vanda Durbáková, advokátka spolupracujúca s Poradňou, ktoré niektoré z poškodených žien úspešne zastupovala v súdnych konaniach.  

Prípady nezákonných sterilizácií naša mimovládna organizácia  zdokumentovala v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Centrum pre reprodukčné práva v roku 2003 v publikovanej správe Telo a Duša: Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku. K nezákonným sterilizáciám bez poskytnutia informovaného súhlasu dochádzalo v slovenských nemocniciach do roku 2004.Viaceré z poškodených žien sa domohli s našou podporou spravodlivosti na Európskom súde pre ľudské práva aj slovenských súdoch. Dlhodobo však presadzujeme systémové riešenie tohto problému zo strany výkonnej a zákonodarnej moci.

V júli 2021 za prítomnosti dvoch rómskych žien, zástupcu našej MVO túto problematiku prerokoval parlamentný výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Svojím uznesením podporil riešenie odškodnenia obetí prostredníctvom prijatia osobitnej právnej úpravy a zároveň vyzval vládu SR, aby sa za túto prax ospravedlnila. V novembri prijala vláda SR uznesenie, ktorým odsúdila násilné sterilizácie rómskych žien a poškodeným ženám sa ospravedlnila.

Tlačová správa v PDF je dostupná na tomto mieste.

Fotografie: TASR