Rozsudkom zo dňa 29. júla 2022 okresný súd zamietol našu antidiskriminačnú žalobu v prípade segregácie rómskych žien v oddelených izbách na pôrodnici v Prešove.

Proti rozsudku sme podali v týchto dňoch odvolanie. Žiadame odvolací súd, aby rozsudok okresného súdu zmenil a našej žalobe vyhovel.

Okresnému súdu vytýkame, že celú vec nesprávne posúdil, keď dospel k záveru, že oddeľovanie rómskych žien na pôrodnici je zákonné a nepredstavuje diskrimináciu.

My si naopak myslime, že sme v konaní preukázali, že rómske izby existujú a ako také predstavujú diskriminačné zaobchádzanie. Nemusí sa zo strany nemocnice jednať o zámer segregovať, segregácia môže vzniknúť aj samovoľne, bez úmyslu segregovať.

Taktiež tvrdíme že za daný stav je okrem nemocnice zodpovedné aj ministerstvo zdravotníctva, ktoré jej jej zriaďovateľom. Ministerstvo o situácii dlhodobo vie a namiesto toho, aby zasiahlo, sa len nečinne prizerá.

Veríme, že odvolací súd toto nezákonné rozhodnutie zvráti a rómske ženy v pôrodniciach sa tak dočkajú spravodlivosti.