Národná rada SR dňa 23. mája 2023 v prvom čítaní prerokovala návrh zákona o odškodnení nezákonne sterilizovaných rómskych žien. Návrh zákona sme privítali. Má však podľa nás aj určité nedostatky, ktoré by okrem iného mohli neskôr skomplikovať samotný proces odškodňovania poškodených žien po jeho schválení.

V rámci rokovania o tomto návrhu v druhom čítaní môžu parlamentné výbory, ako aj samotní poslanci a poslankyne predkladať návrhy na jeho zmenu alebo doplnenia. Preto sme vypracovali a do parlamentu zaslali pripomienky, v ktorých poukazujeme na nedostatky súčasného návrhu zákona a navrhujeme jeho viaceré konkrétne úpravy.

Veríme, že príslušné parlamentné výbory aj poslanci a poslankyne naše pripomienky zohľadnia a že sa ešte premietnu do návrhu zákona.