Koncom februára sme uskutočnili pracovnú cestu do Bratislavy, kde sme sa stretli s viacerými štátnymi inštitúciami a presadzovali potrebné opatrenia na ochranu práv Rómov a Rómok.

Našu cestu okrem iného podnietil aj nami dosiahnutý prelomový rozsudok Najvyššieho súdu ktorý potvrdil zodpovednosť štátu za segregáciu rómskych detí v Starej Ľubovni, či aktuálne dianie ohľadne prijatia odškodňovacieho zákona v prípadoch nezákonných sterilizácií.

  • S poslancom Národnej rady SR Petrom Pollákom mladším, Splnomocnencom vlády pre rómske komunity a Verejným ochrancom práv sme hovorili o potrebe odstraňovať segregáciu rómskych detí vo vzdelávaní, pričom sme zdôrazňovali kľúčovú úlohu štátu v tomto procese. So všetkými sme zároveň hovorili aj o potrebných krokoch smerom k prijatiu zákona, ktorý by odškodnil násilne sterilizované ženy.
  • Stretli sme sa aj s Hlavnou školskou inšpektorkou, s ktorou sme hovorili najmä o kontrolnej činnosti jej úradu zameranej aj na prejavy diskriminácie rómskych detí vo vzdelávaní. Jej úrad vníma diskrimináciu v školstve ako rozšírenú a pre jej účinné postihovanie je potrebné okrem iného aj posilniť jeho súčasné kompetencie.

Na všetkých stretnutiach sme vyjadrili presvedčenie, že nami dosiahnutý rozsudok Najvyššieho súdu bude pre nich dôležitým nástrojom na presadzovanie potrebných systémových zmien v našom školstve.

V ďalších dňoch, týždňoch a mesiacoch budeme pozorne sledovať ďalší vývoj v týchto témach a ďalej sa budeme zasadzovať za potrebné opatrenia.