26. septembra 2023 sme sa zúčastnili okrúhleho stola, ktorý sa venoval otázkam pretrvávajúcej diskriminácie rómskej menšiny na Slovensku, v Slovinsku aj Maďarsku. Ďalšou jeho témou boli existujúce bariéry v prístupe k spravodlivosti, ktorým Rómovia a Rómky v každej z týchto krajín čelia. Jeho cieľom bolo diskutovať o tom, ako v týchto oblastiach dosiahnuť pozitívne zmeny a zdieľať skúsenosti naprieč zúčastnenými krajinami.

Na podujatí sme predstavili najmä našu strategickú právnu prácu na ochranu Rómov a Rómok pred diskrimináciou a hovorili o jej význame. Okrem toho sme predstavili aj doterajšie výsledky nášho terénneho monitoringu a ďalších aktivít, ktoré uskutočňujeme v rámci aktuálneho medzinárodného projektu zameraného na potieranie diskriminácie rómskej menšiny. Samotné podujatie bolo jeho súčasťou.

Okrúhleho stola sa zúčastnili nie len ľudia z mimovládnych organizácií, ale aj zástupkyne dvoch dôležitých inštitúcií zo Slovenska – Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a Kancelária verejného ochrancu práv. Pozvanie prijala aj zástupkyňa ochrancu princípu rovnosti v Slovinsku či zástupkyňa ombudsmanky pre práva národnostných menšín v Maďarsku. Všetky hovorili o svojich aktivitách v oblasti riešenia diskriminácie Rómok a Rómov v príslušnej krajine.

Okrem našej aktívnej účasti sme celé podujatie ako partnerská organizácia zároveň spoluorganizovali.

Podujatie bolo zorganizované v rámci projektu „Presadzovanie rovnosti Rómov a Rómok v Slovinsku a na Slovensku„, ktorý realizujeme v spolupráci s partnerskými mimovládnymi organizáciami Minority Rights Group Europe (MRGE) a EPEKA, Slovinsko.

Projekt je financovaný Európskou úniou.

Autorka fotografií: Emília Lola Eördögh pre MRGE