10. augusta 2023 prebehlo na Mestskom súde v Košiciach hlavné pojednávanie v prípade týrania rómskych chlapcov z Luníka IX z roku 2009.

Konalo sa potom ako v máji Ústavný súd SR na základe nimi podanej ústavnej sťažnosti zrušil oslobodzujúce rozsudky okresného a krajského súdu voči obžalovaným policajtom. Prípad tak aj po viac ako 14 rokoch pokračuje opäť na okresnom súde (teraz mestskom súde) v Košiciach. Ústavný súd vytkol nižším súdom spôsob, ako pristúpili k hodnoteniu dôkazov, pričom dospel k záveru, že ich rozhodnutia nie sú ústavne akceptovateľné a ako také ich zrušil. Poukázal aj na rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z februára 2023, ktorý taktiež vyhodnotil trestné konania vedené súdmi ako neefektívne.

Po zrušení rozsudkov sa tak vec dostala na stôl opäť tomu istému senátu prvostupňového súdu.

Naša spolupracujúca advokátka ako právna zástupkyňa poškodených chlapcov však namietla jeho zaujatosť, tvrdiac, že podľa jej názoru nie je senát v tomto zložení schopný napraviť chyby, ktoré mu vytýka ústavný súd. Súd túto jej námietku na dnešnom pojednávaní zamietol, pretože predsedníčka a ani členovia senátu sa necítia byť vo veci zaujatí.

Súd tak pokračoval vo vykonávaní dôkazov navrhnutých obhajobou. Pojednávanie bude pokračovať v októbri 2023.

Poškodení rómski chlapci, ktorí sa spolu s rodičmi na hlavnom pojednávaní zúčastnili, veria, že súd konečne rozhodne spravodlivo rešpektujúc rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a Ústavného súdu SR.

Poškodeným dlhodobo poskytuje právne zastúpenie v konaní naša spolupracujúca advokátka v rámci nášho programu strategického vedenia súdnych sporov.