Dnes uplynulo dvadsať rokov od vydania správy Telo i Duša, v ktorej Poradňa pre občianske a ľudské práva odhalila prax násilných sterilizácií rómskych žien na Slovensku. Žiaľ, naša krajina sa s touto praxou v plnej miere doteraz nevyrovnala. Hoci v novembri 2021 vláda SR za ňu prijala zodpovednosť a ženám sa formálne ospravedlnila, poškodené ženy stále márne čakajú na náhradu škody. Poradňa pri tejto príležitosti vyzýva vládu SR, aby bezodkladne prijala právnu úpravu, na základe ktoréj budú môct byť všetky poškodené ženy štátom účinne odškodnené za ich utrpenie.

Násilné sterilizácie rómskych žien sa vykonávali v bývalom v Československu a na Slovensku v rokoch 1966 až 2004. Zdokumentovanie tejto praxe v správe Telo a Duša: Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku, zverejnenej 23. januára 2003, vyvolalo búrlivé reakcie vtedajších politických predstaviteľov, lekárskej obce i širokej verejnosti. Správa stála na začiatku spoločného dlhodobého úsilia Poradne a mnohých poškodených rómskych žien o to, aby sa Slovensko s touto nezákonnou praxou raz a navždy do dôsledkov vyrovnalo. 

Barbora Bukovská, jedna z autoriek správy Telo a Duša a zakladateľka Poradne pre občianske a ľudské práva, v reakcii na dvadsiate výročie vydania správy povedala: 

23. január ako dátum zverejnenia správy Telo a duša bol zvolený zámerne – v januári 1990 totiž Charta 77 vydala dokument s názvom „O sterilizaci romských žen“, kde ako prvá na prax násilných a nedobrovoľných sterilizácií rómskych žien poukázala a vyzvala k jej systematickému riešeniu. To, že sa táto prax na našom území naďalej celé desaťročia beztrestne praktizovala, je hanbou pre Slovensko i nás všetkých.

 Aj keď sa za ostatné roky vďaka práce Poradne a mnohých poškodených rómskych žien na Slovensku veľa zmenilo k lepšiemu, je smutné že celá problematika nie je ani za dve desaťročia uzatvorená. Odškodniť ženy, ktoré boli v slovenských nemocniciach nezákonne sterilizované, je našou právnou i morálnou povinnosťou. Poškodeným ženám nič nahradí utrpenie, ktoré prežili. Odškodnenie im však môže priniesť aspoň čiastočné uznanie a zadosťučinenie zo strany štátu.

Veronika Duždová, rómska aktivistka a jedna z poškodených žien spolupracujúca s Poradňou, uviedla:  

My rómske ženy sme rady, že sa nám vláda v roku 2021 ospravedlnila. Zároveň by sme chceli, aby nás štát čím skôr odškodnil. Čakáme na to viac ako 20 rokov. Niektoré ženy, ktoré s nami spolu bojovali, sa už odškodnenia  nedožijú, pretože už nie sú medzi nami.  Je čas, aby štát začal konať.

Vanda Durbáková, advokátka spolupracujúca s Poradňou, ktorá ženy zastupovala v súdnych konaniach, dodáva:

V Poradni oceňujeme aktuálne úsilie štátnych orgánov konečne navrhnúť legislatívu o odškodnení a plne ho podporujeme. Prijatie tohto zákona už nie je možné ďalej odkladať. Vyzývame vládu SR, aby príslušný legislatívny návrh zákona  čo najskôr vypracovala. Tento musí byť následne schválený Národnou Radou SR, a to ešte v aktuálnom volebnom období. Poškodeným ženám musí byť tiež poskytnutá podpora, aby mohli odškodenie reálne získať.

Zabezpečenie spravodlivosti pre násilne sterilizované ženy je otázkou elementárnej spravodlivosti a vyrovnaním sa so závažným systémovým porušením práv žien. Podpora tohto zákona by mala byť v demokratickej spoločnosti samozrejmosťou a musí preto ísť naprieč celým politickým spektrom. 

Závery správy Telo i duša vychádzali z 230 rozhovorov uskutočnených s rómskymi ženami zo sociálne znevýhodnených komunít na východnom Slovensku, z ktorých väčšina mala podozrenie, že boli sterilizované bez predchádzajúceho informovaného súhlasu. Väčšina týchto žien bola sterilizovaná počas pôrodu cisárskym rezom, kedy boli donútené  podpísať  žiadosť o vykonanie sterilizácie, alebo im zdravotnícky personál následne oznámil, že už boli sterilizované. Zdokumentované boli aj prípady sterilizácií neplnoletých rómskych dievčat bez súhlasu ich zákonných zástupcov

Správa vyzvala slovenské štátne orgány k tomu, aby prípady nezákonných sterilizácií dôsledne vyšetrili, umožnili poškodeným rómskym ženám prístup k spravodlivosti a prijali účinné opatrenia, ktoré by túto prax odstránili.

Vydanie správy zásadným spôsobom prispelo k prijatiu nového zákona o zdravotnej starostlivosti z roku 2004, ktorý do slovenského právneho poriadku zaviedol inštitút informovaného súhlasu so zdravotnou starostlivosťou, vrátane osobitného ustanovenia o informovanom súhlase s vykonaním sterilizácie.

Štátne orgány však odmietali prijať zodpovednosť za túto nezákonnú prax, riadne ju vyšetriť a poškodené ženy účinne odškodniť. Viaceré poškodené ženy sa preto s právnou podporou Poradne domáhali spravodlivosti na slovenských súdoch, ktoré však ich žaloby zamietli. Niektoré sa napokon v rokoch 2011-2012 domohli spravodlivosti a odškodnenia až na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu, ktorý potvrdil závažné porušenie ich práv a slovenskej vláde nariadil, aby ich odškodnila. V nasledujúcich rokoch v dvoch prípadoch primerane odškodnili poškodené ženy aj slovenské súdy.

V súlade s odporúčaniami mnohých medzinárodných ľudskoprávnych inštitúcií a odporúčaním verejnej ochrankyne práv Poradňa bude naďalej pokračovať v kľúčovom úsilí o to, aby boli poškodené ženy odškodnené systémovo na základe prijatého zákona, ktorý by to umožnil. Vláda SR musí zabezpečiť, aby toto úsilie vyvrcholilo skôr ako za ďalších dvadsať rokov.

Tlačová správa je dostupná aj v PDF.