Tešíme sa, že nám bolo za našu prácu týkajúcu sa obhajoby práv rómskych detí z Hermanoviec udelené ocenenie Roma Spirit 2022 v kategórii Čin roka.

Ocenenie sme získali za dosiahnutie strategického rozhodnutia súdu, podľa ktorého vzdelávanie rómskych detí v špeciálnych triedach bolo nezákonné. Ďakujeme im za ich dôveru a vytrvalosť v ešte prebiehajúcom súdnom spore.

Cenu by sme chceli venovať predovšetkým všetkým Rómom a Rómkam, ktorí a ktoré sa postavili za svoje práva a domáhali sa spravodlivosti na slovenských súdoch. Toto ich úsilie je dôležité nielen pre nich, ale aj pre celú našu spoločnosť.

Ďakujeme porote za ocenenie našej práce.