Začiatkom mája diskutovali členské štáty OSN so slovenskou vládnou delegáciou a hodnotili, ako vláda napĺňa svoje medzinárodné ľudskoprávne záväzky. Diskusia prebehla v Rade OSN pre ľudské práva v rámci procesu – univerzálneho periodického hodnotenia (UPR).

Naša vládna delegácia dostala počas tejto diskusie množstvo otázok. A v neposlednom rade dostala aj množstvo odporúčaní na odstránenie pretrvávajúcej diskriminácie a iného porušovania práv Rómov a Rómok. O priebehu diskusie aj odporúčania jednotlivých štátov sa môžete podrobne dozvedieť tu:

Sme radi, že mnohé odporúčania štátov sa dotýkajú systémových nedostatkov v oblasti dodržiavania práv rómskej menšiny, na ktoré v Poradni dlhodobo upozorňujeme. Vláda má okrem iného:

  • prijať zákonnú úpravu na odškodnenie rómskych žien, ktoré boli v minulosti násilne sterilizované
  • zintenzívniť úsilie o odstránenie segregácie rómskych žien v pôrodniciach, ako aj slovného a fyzického násilia zo strany nemocničného personálu voči nim
  • zabezpečiť riadne vyšetrovanie obvinení a sťažností z neprimeraného použitie sily zo strany policajtov vrátane mučenia a zlého zaobchádzania
  • odstraňovať diskrimináciu a zintenzívniť úsilie o riadnu implementáciu antidiskriminačného zákona v praxi
  • špecificky zabezpečiť dostatočné zdroje na ochranu rómskeho obyvateľstva pred diskrimináciou, vrátane odstránenia segregácie rómskych detí vo vzdelávaní.

Veríme, že k týmto odporúčaniam priamo prispelo aj naše úsilie. Minulý rok na jeseň sme Rade OSN zaslali dve správy, v ktorých sme na uvedené nedostatky upozornili. Jednu z nich sme pripravili v spolupráci s partnerskou MVO Ženské kruhy.

Naša vláda musí odporúčaniam venovať pozornosť a premietnuť ich do konkrétnych opatrení. Nutnosť konať vláde vyplýva zo záväzných medzinárodných zmlúv. O niekoľko rokov budú členské štáty situáciu na Slovensku a dosiahnutý posun hodnotiť opäť.