Výbor OSN na odstránenie rasovej diskriminácia (CERD) vyzval slovenskú vládu k prijatiu množstva opatrení, ktoré majú zlepšiť ochranu ľudských práv Rómov a Rómiek na Slovensku. Diskriminácia rómskej menšiny – vrátane segregácie – podľa neho pretrváva v mnohých oblastiach života a vláda by mala výrazne zvýšiť svoje úsilie o jej odstránenie. Vládu okrem iného vyzval k urýchlenému odškodneniu násilne sterilizovaných rómskych žien.