Dňa 24.5.2023 Ústavný súd SR rozhodol o porušení práv rómskych chlapcov, ktorí čelili policajnému násiliu na policajnej stanici v Košiciach v roku 2009. Ústavný súd podľa ním medializovaných informácií v ním vydanom náleze vyhovel nimi podanej ústavnej sťažnosti z roku 2021 tak, že konštatoval porušenie práva sťažovateľov na ochranu pred mučením, krutým, neľudským či ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestom a ich diskrimináciu. Zároveň zrušil oslobodzujúce rozsudky všeobecných súdov pre obžalovaných policajtov a prípad vrátil Okresnému súdu Košice II na ďalšie konanie.