Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu dňa 1.4.2021 rozhodol o prípade policajného násilia voči trom rómskym chlapcom, ku ktorému malo dôjsť v policajnom aute počas ich prevozu na policajnú stanicu, v roku 2009 v Košiciach. Podľa Európskeho súdu zodpovedné štátne orgány násilie voči nim nedostatočne vyšetrili, čím porušili svoje medzinárodné právne záväzky v oblasti ľudských práv. Ide o incident, ktorý predchádzal policajnému násiliu, ktorému následne spoločne s ďalšími tromi Rómami čelili na policajnej stanici Košice – Juh.