Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP) rozhodol v medializovanej kauze týrania rómskych chlapcov z Luníka IX na policajnej stanici v Košiciach z roku 2009. Podľa ESĽP vnútroštátne súdy prípad prerokovávali neprimerane dlho. Navyše namietané ponižujúce zaobchádzanie zo strany polície nedostatočne preskúmali a dostatočne sa nevysporiadali ani s prokuratúrou žalovaným rasovým motívom. Konanie pred ústavným súdom, na ktorý sa sťažovatelia opakovane obrátili, vyhodnotil ESĽP ako neefektívne. ESĽP priznal každému z poškodených odškodnenie výške 20 000 Eur. Právne zastúpenie poškodeným od začiatku prípadu zabezpečovala advokátka spolupracujúca s mimovládnou organizáciou Poradňa pre občianske a ľudské práva.