Európsky súd pre ľudské práva rozsudkom v prípade R.R a R.D proti Slovensku dňa 1.9.2020 rozhodol, že Slovensko porušilo práva dvoch poškodených sťažovateľov v súvislosti s policajným násilím pri policajnej razii v rómskej komunite v Moldave nad Bodvou v roku 2013. Podľa súdu zodpovedné štátne orgány násilie voči nim nedostatočne vyšetrili, čím porušili svoje medzinárodné právne záväzky v oblasti ľudských práv. Súd priznal každému z poškodených odškodnenie v plnej požadovanej výške 20 000 Eur.