Okresný súd v Prešove rozsudkom zo dňa 24.11.2021 vyhovel antidiskriminačnej žalobe troch rómskych detí z obce Hermanovce, ktoré boli nezákonne vzdelávané na miestnej škole v špeciálnych triedach pre deti s ľahkým mentálnym znevýhodneným. Žalované súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Prešove, ktoré vykonávalo psychologickú diagnostiku detí, ako aj základná škola v Hermanovciach sa podľa súdu dopustili ich diskriminácie z dôvodu ich etnickej príslušnosti. Žalovaným súd nariadil, aby sa diskriminovaným deťom ospravedlnili a každému z nich priznal odškodnenie po 5000 eur.