Okresný súd v Prešove rozsudkom zo dňa 24.11.2021 rozhodol, že zaradenie a vzdelávanie troch žalobcov- rómskych detí – v špeciálnych triedach pre deti s mentálnych znevýhodnením miestnej základnej školy je nezákonné a predstavuje diskriminačného zaobchádzanie na základe ich etnického pôvodu. Súd uložil žalovanej škole a psychologickej poradni povinnosť ospravedlniť sa žalobcom a vyplatiť im náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Žalobcom sme v súdnom konaní zabezpečovali právne zastúpenie.