Najvyšší súd SR dňa 12.07.2023 vyhovel dovolaniu našej MVO proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave ktorý v októbri 2021 potvrdil rozsudok prevej inštancie, ktorý vo februári 2020 zamietol verejnú žalobu iniciovanú podľa antidiskriminačného zákona proti Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom školstva SR. Najvyšší súd rozhodol, že vzdelávaním rómskych detí v etnicky homogénnej škole v blízkosti miestnej znevýhodnenej rómskej komunity v dochádza k ich diskriminácii na základe etnickej príslušnosti. Potvrdil pritom zodpovednosť žalovaného štátu zastúpenom ministerstvom školstva, ktorý podľa neho neprijal dostatočné preventívne opatrenia na ochranu pred diskrimináciou a na jej odstránenie.