Správa obsahuje zistenia z monitoringu diskriminačných praktík proti rómskej menšine na východnom Slovenskom.

Sú v nej zhrnuté zistenia jednak z terénneho monitoringu v rómskych komunitách na východnom Slovensku, z monitorigu médií a obsahuje tiež informácie o prípadoch diskriminácie, s ktorým sa na Poradňu obrátili jednotlivci, či už telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

Monitoring bol realizovaný v období od 1. apríla 2007 do 30. septembra 2008.