Vo februári 2022 sme zaslali predsedovi vlády SR výzvu na využívanie finančných prostriedkov z plánu obnovy spôsobom, ktorý budú dôsledne prispievať k desegregácii rómskych detí a podpore školskej rôznorodosti na základných školách. Venujeme v nej pozornosť špecificky plánovanému riešeniu problému dvojzmenne prevádzky, ktorý sa týka hlavne základných škôl v blízkosti rómskych komunít. Upozorňujeme dôležitosť toho, aby vláda SR a zodpovedné štátne inštitúcie, ktoré budú napĺňať ciele plánu obnovy – riešili problém dvojzmennej prevádzky výhradne spôsobom, ktorý bude dôsledne prispievať k desegregácii rómskych detí a podpore školskej rôznorodosti na základných školách – a teda v súlade s právom EÚ.