V októbri 2023 sme Rade OSN pre ľudské práva zaslali vlastnú správu, v ktorej poukazujeme na viaceré pretrvávajúce prejavy diskriminácie a iného porušovania práv Rómov a Rómok na Slovensku, vrátane policajného násilia či segregácie rómskych detí vo vzdelávaní. Správu sme zaslali v rámci prebiehajúceho univerzálneho periodického hodnotenia (UPR) – mechanizmu OSN, ktorý slúži na monitorovanie plnenia záväzkov členských štátov v oblasti ľudských práv.