V októbri 2023 sme v spolupráci s partnerskou organizáciou Ženské kruhy zaslali Rade OSN pre ľudské práva správu, v ktorej upozorňujeme na závažné prejavy diskriminácie rómskych žien v oblasti reprodukčnej zdravotnej starostlivosti. Poukazujeme aj na to, že napriek rokovaniam o zákone na odškodnenie násilne sterilizovaných žien v parlamente – zákon prijatý nebol s poškodené ženy stále čakajú na spravodlivosť. Správu sme zaslali v rámci prebiehajúceho univerzálneho periodického hodnotenia (UPR) – mechanizmu OSN, ktorý slúži na monitorovanie plnenia záväzkov členských štátov v oblasti ľudských práv.