V januári 2023 sme spoločne s partnerskými organizáciami Európske centrum pre práva Rómov a Fórum pre ľudské práva zaslali naše spoločné vyjadrenie pre Výbor ministrov Rady Európy, v ktorom poukazujeme na nedostatočnú implementáciu rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade R.R a R.D. proti Slovenskej republike. Práve týmto rozsudkom rozhodol Európsky súdu v septembri 2020 o porušení práv dvoch Rómov, ktorí čelili násiliu počas policajnej razie v Moldave nad Bodvou v roku 2013. Poškodeným sme v Poradni Zabezpečovali právnu pomoc. V spoločnom podaní poukazujeme na to, že napriek oficiálnemu ospravedlnenie, slovenská vláda neprijala potrebné opatrenia, aby v plnej miere implementovala tento rozsudok tento rozsudok a odstránila závažné nedostatky vo vyšetrovaní policajného násilia, na ktoré Európsky súd v rozsudku upozornil.