V máji 2023 sme vypracovali pripomienky k návrhu poslanca Národnej rady SR Petra Polláka na vydanie zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom, ktorý bol v apríli 2023 prerokovaný a schválený Národnou radou SR v prvom čítaní. Aj keď návrh zákona vítame – v našich pripomienkach poukazujeme na jeho určité nedostatky, ktoré môžu negatívne ovplyvniť zabezpečenie odškodnenia pre nezákonne sterilizované ženy v následnej aplikačnej praxi. Navrhujeme, aby tieto nedostatky návrhu boli v ďalšom legislatívnom procese odstránené.