V rámci medzirezortného pripomienkového konania sme podali pripomienky k návrhu novely školského zákona, ktorá navrhuje zakotviť do našej právnej úpravy aj definíciu školskej segregácie.