V koncom júna 2023 sme zaslali pripomienky k návrhu poslanca Národnej rady SR Petra Polláka na vydanie zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom, ktorý Ministerstvo spravodlivosti SR dňa 23.6.2023 predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie (MPK). Zaslané pripomienky vychádzajú z pripomienok, ktoré sme k tomuto návrhu zákona vypracovali v máji 2023 v čase, keď bol prerokovaný a schválený Národnou radou SR v prvom čítaní, a aktualizujú ich. Pripomienkami poukazujeme na viaceré nedostatky návrhu, ktoré môžu negatívne ovplyvniť zabezpečenie odškodnenia pre nezákonne sterilizované ženy v jeho následnej aplikačnej praxi.