Projektom sa usilujeme o dosiahnutie morálneho zadosťučinenia a odškodnenie pre rómske ženy, ktoré boli v minulosti nezákonne sterilizované v slovenských nemocniciach. V rámci projektu pokračujeme v strategických súdnych konaniach v prípadoch nútených sterilizácií pred domácimi súdmi aj pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. Uskutočňujeme tiež advokačné aktivity smerom k novovzniknutej vláde tak, aby danej otázke venovala potrebnú pozornosť. Chceme dosiahnuť hmatateľný pokrok smerom k prijatiu systémových opatrení na politickej úrovni a vyrovnaniu sa s touto nezákonnou praxou.

Projekt bol realizovaný v období od od 31. decembra 2013 do 30. júna 2014 vďaka finančnej podpore Open Society Institute, Budapešť.