31. januára 2023 sme zorganizovali workshop pre právničky a právnikov Slovenského národného strediska pre ľudské práva a kancelárie Verejného ochrancu práv.

V rámci workshopu sme:

  • predstavili skúsenosti Poradne so strategickým vedením antidiskriminačných súdnych sporov v prípadoch rasovej diskriminácie,
  • v skupinách analyzovali konkrétne súdne rozhodnutia v prípadoch diskriminácie, ktoré sme v Poradni dosiahli,
  • diskutovali o vybraných právnych otázkach týkajúcich sa súdneho rozhodovania v prípadoch diskriminácie a vymieňali si v danej oblasti naše právne skúsenosti.

Naše poďakovanie patrí všetkým účastníkom a účastníčkam za účasť na podujatí, zapojenie sa do diskusie a za výmenu skúsenosti.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s oboma inštitúciami do budúcna.

Tento workshop sme zorganizovali v rámci projektu „Presadzovanie rovnosti Rómov a Rómok v Slovinsku a na Slovensku“, ktorý realizujeme v spolupráci Minority Rights Group International a združením EPEKA Slovinsko

Financované Európskou úniou.