Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv nám Verejná ochrankyňa práv udelila ocenenie Ombudsmanské ďakujem 2021 za náš dlhoročný prínos v oblasti ochrany ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku.

Verejná ochrankyňa práv nám udelením ocenenia:

  • vyjadrila vďaku za náš dvadsaťročný boj v oblasti ochrany ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku;
  • ocenila náš neúnavný zápas proti diskriminácii či proti policajnému násiliu;
  • osobitne vyzdvihla naše aktivity v oblasti nezákonných sterilizácií rómskych žien;
  • snahy a legislatívne a praktické zmeny vníma ako výsledok našej dlhoročnej práce a tlaku;
  • naša bezplatná právna pomoc zraniteľným osobám podľa nej dokazuje naše nasadenie pre ochranu ľudských práv;
  • váži si taktiež našu dlhoročnú monitorovaciu a prieskumnú činnosť, vďaka ktorej má podľa nej slovenská verejnosť väčšie množstvo informácií o porušovaní ľudských práv rómskej menšiny ;
  • dôkazom dôležitosti našej činnosti sú podľa nej aj prelomové rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva či vyjadrenia predstaviteľov medzinárodných organizácií na adresu dodržiavania ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku.

Toto ocenenie je pre nás povzbudením do našej ďalšej práce. Patrí aj mnohým angažovaným Rómom a Rómkam, ktorí a ktoré s nami úzko spolupracujú a bez ktorých, by sme našu prácu nedokázali robiť.

Ocenenie je pre nás aj záväzkom. Aj naďalej budeme stáť na strane Rómov a Rómiek, ktorých práva sú porušované. Budeme presadzovať, aby štátne inštitúcie prijímali účinné opatrenia na odstraňovanie diskriminácie, policajného násilia a porušovania reprodukčných práv na Slovensku.