Koncom minulého roka sme sa spoločne so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva stretli s vedením Záchrannej zdravotnej služby Košice. Hovorili sme s nimi o probléme odmietania záchranky prísť k pacientom a pacientkam, ktorý monitorujeme v niektorých vylúčených rómskych komunitách. Zástupcovia Záchrannej zdravotnej služby nám vtedy ozrejmili, že ak pacient či pacientka volá na dispečing zdravotnej služby a nie je záchranka vyslaná – ide o problém, ktorého riešenie má v kompetencii Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby.

Včera sme sa preto aj v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva stretli so zástupkyňami a zástupcami Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby v Košiciach.

Pozitívne vnímame, že operačné stredisko bolo otvorené diskusii. Poukázali sme okrem iného na to, že počas našich monitoringov vo vylúčených rómskych komunitách opakovane dokumentujeme podľa nás diskriminačný prístup operačného strediska voči Rómom a Rómkam. Sťažujú sa nám hlavne rodiace ženy, ku ktorým po zavolaní dispečing odmieta vyslať záchranku. Odôvodňujú to tým, že majú prísť vlastnými autami, alebo ju vyšlú neskôr, keď už žena porodí.

Veríme, že uskutočnené stretnutie prispeje k zlepšeniu uvedenej situácie. V Poradni aj naďalej budeme vo vylúčených rómskych komunitách možné diskriminačné prejavy v tomto smere monitorovať.