25. júla 2023 sme sa na pôde kancelárie Verejného ochrancu práv zúčastnili okrúhleho stola na tému policajného násilia voči rómskej menšine na Slovensku. Ide o oblasť, ktorej sa v Poradni dlhé roky venujeme. Od roku 2009 sme zabezpečovali právnu pomoc mnohým Rómom a Rómkam, ktorí a ktoré čelili policajnému násiliu a presadzovali sme potrebné systémové opatrenia na prevenciu týchto prípadov vrátane potreby zlepšiť nezávislosť a kvalitu ich vyšetrovania.

Právnu pomoc sme zabezpečovali aj dvom poškodeným z policajnej razie v Moldave nad Bodvou z roku 2013 a okrúhly stôl bolo podnietený práve jej nedávnym desiatym výročím.

Na podujatí sme hovorili o našich poznatkoch z monitoringu policajného násilia v rómskych komunitách, ako aj o vážnych nedostatkoch vo vyšetrovaní týchto prípadov zo strany policajnej inšpekcie, na ktoré v ostatných rokoch poukázal aj Európsky súd v Štrasburgu vo viacerých rozsudkoch v prospech poškodených Rómov a Rómok, ktorých sme právne podporovali.

Okrúhleho stola sa okrem verejného ochrancu práv a jeho tímu zúčastnilo niekoľko ďalších mimovládnych organizácii Amnesty International Slovensko, Európske centrum pre práva Rómov či aktivistov a aktivistiek, ktorí a ktoré sa tejto téme venujú. Spoločne sme v neposlednom rade diskutovali aj o možnej spolupráci, čo sa týka presadzovania potrebných opatrení smerom k zodpovedným štátnym orgánom v ďalšom období.

Použitá fotografia: Kancelária Verejného ochrancu práv.