Koncom septembra sme v Prešove zorganizovali ďalšie stretnutie rómskych aktivistiek, na ktorom sme privítali štáb RTVS. Šéfredaktorka národnostného vysielania Rádia Patria Kristína Mojžišová a redaktor relácie RTVS – Sam Khere, Rómsky magazín Roman Goroľ nám porozprávali o svojej práci. Zároveň sa zaujímali o naše stretnutia s rómskymi aktivistkami a o témy, ktoré na nich ženy riešia.

Ženy počas stretnutia zdieľali svoje príbehy a ako sa postavili porušovaniu svojich práv, či už sa jednalo o nezákonné sterilizácie, segregáciu rómskych žien v pôrodniciach či rómskych detí na školách.

Ďakujeme RTVS za stretnutie a veríme, že budú aj naďalej prinášať verejnosti témy, na ktoré poukazujeme.