Okresný súd v Prešove na pojednávaní dňa 6.11.2023 vyhovel našej antidiskriminačnej žalobe  v  prípade segregácie rómskych detí na základnej škole v Terni. Rozhodol, že k segregácií rómskych detí na tejto škole dochádza v dôsledku prijatých rozhodnutí žalovaných štátnych inštitúcií o určení spoločného školského obvodu v danej lokalite ako aj v dôsledku ich dlhodobej nečinnosti. Žalovaných súd zaviazal k prijatiu účinných opatrení, ktoré protiprávny stav na škole odstránia a do budúcna segregácii zabránia.