Tri rómske deti z obce Hermanovce boli nezákonne vzdelávané na miestnej základnej škole v špeciálnych triedach pre deti s ľahkým mentálnym znevýhodneným. Svojím rozsudkom, ktorého písomné vyhotovenie bolo žalobcom doručené tento týždeň, to právoplatne rozhodol Krajský súd v Prešove. Potvrdil tak  rozsudok okresného súdu v Prešove z  novembra 2021. Okrem samotnej školy a centra špeciálno-pedagogického poradenstva, odvolací súd potvrdil aj zodpovednosť ministerstva školstva za diskrimináciu žalobcov. Ide o historicky prvé právoplatné rozhodnutie slovenských súdov v prospech rómskych detí, ktoré boli nezákonne vzdelávané v systéme špeciálneho školstva na Slovensku.