Európsky súd pre ľudské práva rozsudkom z dňa 8.9.2022 v prípade P.H. proti Slovenskej republike rozhodol o závažnom porušení práv neplnoletého rómskeho dievčaťa, ktoré v roku 2017 utrpelo ťažké zranenia po páde  z okna, ku ktorému došlo počas jej zadržania na policajnom oddelení. Podľa Európskeho súdu zodpovedné štátne orgány celý incident nedostatočne vyšetrili.