V apríli 2023 sme spolu s partnerskými mimovládnymi organizáciami Fenestra a Ženské kruhy zaslali alternatívnu správu Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien, v ktorej ho upozorňujeme na vybrané nedostatky v uplatňovaní Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien zo strany vlády SR. Poukazujeme v nej pretrvávajúcu nedostatočnú ochranu práv žien na Slovensku, vrátane viacnásobnej a prierezovej diskrimináciu rómskych žien v rôznych oblastiach života na Slovensku, a najmä v oblasti reprodukčnej a materskej zdravotnej starostlivosti.