Koncom marca sme sa stretli z rómskymi aktivistkami z Jarovníc a Hermanoviec, s ktorými dlhodobo presadzujeme dodržiavanie ľudských práv Rómok a Rómov na Slovensku a angažujeme sa proti diskriminácii.

Na stretnutí sme so ženami preberali:

  • Možné ďalšie kroky na dosiahnutie spravodlivosti pre nezákonne sterilizované rómske ženy. Aj napriek tomu, že odškodňovací zákon v parlamente nedávno nebol schválený, so ženami ďalej pokračujeme v našom úsilí o jeho presadenie,
  • Očakávania žien od našich ďalších spoločných stretnutí. Každá zo žien hovorila svoje negatívne, ale aj pozitívne postrehy, či zážitky z minulých stretnutí,
  • Možnosť rozšíriť skupinu aj o iné rómske ženy, ktoré sa tiež v bežnom živote stretávajú s diskrimináciou.

Taktiež sme hodnotili sme naše predošlé stretnutia a plánovali budúce spoločné aktivity.

„Každým stretnutím sme silnejšie a spolu tak vieme bojovať za naše práva“,

povedala na stretnutí jedna zo žien.

Teší nás, že rómske aktivistky majú už toľké roky záujem sa spoločne stretávať a presadzovať svoje práva. Môžu byť tak inšpiráciou pre ostatné rómske ženy a veríme, že budú mať príležitosť im svoje skúsenosti odovzdať na nasledujúcich stretnutiach. Rady im na to v Poradni budeme vytvárať priestor a poskytovať potrebnú podporu.