Poradňa pre občianske a ľudské práva (Poradňa) víta rozhodnutie Okresného súdu v Prešove v prípade rómskeho dieťaťa, ktoré nemalo prístupu k vzdelaniu počas pandémie Covid-19 kvôli obmedzenému pripojeniu na internet a digitálnym technológiám. Rómske dievča zo znevýhodnenej komunity v  Jarovniciach žalovalo Ministerstvo školstva, ktoré jej počas pandémie Covid-19  nezabezpečilo rovný prístup k online dištančnému vzdelávaniu. Poradňa jej zabezpečila bezplatné právne zastupovanie v súdnom konaní. Súd je žalobe vyhovel a priznal odškodnenie v celej požadovanej výške 3000€. Ide o prvý rozsudok svojho druhu nielen na Slovensku, ale i v Európe, ktorý poukázal na znevýhodnenia v prístupe digitálnym technológiám a internetu, ktorým čelia niektoré skupiny v slovenskej spoločnosti a ktoré majú širší systémový charakter.